Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.

Подкатегории

Упражняване на авторски надзор при реконструкция на стомано бетонните стъпала към трибуна, подмяна на седалки и нова настилка на футболно игрище на обект: "Спортни площадки и игрища за мини футбол, волейбол и обслужващи сгради" УПИ V, кв.4, гр. Пирдоп

27.12.2019 г. / 14.30 ч.

Договор

22.11.2019 г. / 13.10 ч.

Решение за откриване на процедура