Избор на изпълнител на строително-монтажните работи при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Събота, 13 Декември 2014 02:00

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Вторник, 25 Ноември 2014 02:00

ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН ПЕРИОД 2014/2015 ГОД.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Вторник, 11 Ноември 2014 02:00

Избор на изпълнител за доставка на оборудване и обзавеждане при изпълнение на проект 23/321/01490 за Читалище „Напредък“ гр.Пирдоп и за Читалище „Светлина“ с.Душанци  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Четвъртък, 06 Ноември 2014 02:00

631903 - Сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци на територията на Община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Сряда, 05 Ноември 2014 02:00

628608 - Доставка на газьол с 0,001% сяра за отопление за общински обекти на територията на община пирдоп за отоплителен сезон 2014-2015г.  Отвори
 Категория Дата АОП
 Договаряне без обявление Сряда, 15 Октомври 2014 03:00

Разработване на Общ устройствен план на Община Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Понеделник, 06 Октомври 2014 03:00

625368 - Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН, и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Четвъртък, 25 Септември 2014 03:00

698538 - "Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ, ДВСН, и Домашен социален патронаж - Пирдоп  Отвори
 Категория Дата АОП
 Обществени поръчки Четвъртък, 25 Септември 2014 03:00

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР за обект "Основен ремонт на общински път SFO 1450 (60038+м4), (І-6,Пирдоп-Розино/-Душанци-Граница общ. (Пирдоп-Антон)"  Отвори
 Категория Дата АОП
 Регистър на договорите Сряда, 10 Септември 2014 03:00